Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Dva enaka dela

Ali lahko bonbone pravično razdelimo med otroka? Obkroži pravilni odgovor. Za nov primer klikni gumb Nov primer.

Dopolni še preglednico. Odgovori z DA ali NE.

Število bonbonov
Odgovor Število bonbonov
 Odgovor
$1$ NE  $4$   DA
$2$ DA  $5$   NE
$3$ NE  $6$   DA

Si opazil, da se odgovora DA in NE pri pravkar rešeni nalogi v vsaki vrstici izmenjujeta? Če vzameš še več predmetov ($7$, $8$, $9$ ali pa še več), boš ugotovil, da se to zgodi tudi za večja števila.

Števila delimo na soda in liha števila.  Liha števila so tista, ki jih dobimo, če pričnemo z 1 in štejemo po dve: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ...Vsem ostalim številom pravimo soda števila: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ...Dobimo jih tako, da pričnemo z 2 in štejemo po dve.

Zgled

V zvezek zapiši vsa soda in vsa liha števila med $1$ in $22$. Uredi jih po velikosti. Primerjaj soda števila z večkratniki števila $2$, ki jih že poznaš iz poštevanke.

In kaj je z bonboni?

Kako število bonbonov mora biti v vrečki, da si jih lahko s prijateljem pravično razdelita? Liho ali sodo?

<NAZAJ
>NAPREJ196/557