Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Soda števila imajo sodo število enic. To pomeni, da je na mestu enic sodo število: $2$, $4$, $6$, $8$ ali število $0$.

Liha števila imajo liho število enic. To pomeni, da je na mestu enic liho število: $1$, $3$, $5$, $7$ ali $9$.

Sodim številom pravimo tudi parna, lihim pa neparna.

Zgled

Ali lahko $25$ bonbonov pravično razdelimo med bratca in sestrico?

Zgled

Ali lahko $28$ čevljev uredimo v pare?

Zgled

Dopolni s številko ali z besedama sodo oz. liho.

Število $5\;753$ je liho , saj ima na mestu enic število 3, ki je liho število. Število $3\;964$ je sodo , saj ima na mestu enic število 4 , ki je sodo število.
<NAZAJ
>NAPREJ200/557