Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Opazujemo enice

Na spodnji sliki so zapisana števila od $1$ do $100$. Najprej si dobro oglej sliko. 

V čem so si enaka števila, ki so zapisana v istem stolpcu? Kaj je skupno številom, ki so zapisana z isto barvo?

Enice pri lihih številih so (vpiši po velikosti od najmanjše do največje): 1 , 3 , 5 , 7 ali 9 . Enice pri sodih številih so (vpiši po velikosti od najmanjše do največje): 0 , 2 , 4 , 6 ali 8 .

Števila v $1.$ stolpcu imajo enake enice. Števila v $2.$ stolpcu imajo enake enice. Prav tako števila v $3.$, $4.$ in vseh preostalih stolpcih. Z rdečo barvo so zapisana liha števila, z modro pa soda.

Izpolni spodnjo preglednico, kot je prikazano v $1.$ vrstici.

Število

Enice
Sodo ali liho
 $31$  $1$  liho
 $42$   2   sodo
 $63$   3   sodo
 $78$   8   sodo
 $27$   7   liho
 $49$   9   liho
 $225$   5   liho
 $334$   4   sodo

Zgled

Izpolni spodnjo preglednico, kot je prikazano v prvi vrstici.

Število

Enice
Sodo ali liho
$531$ $1$ liho
$1\;226$ 6
sodo
$6\;442$ 2
sodo
$7\;963$ 3
liho
<NAZAJ
>NAPREJ199/557