Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Slika in števila

Dobro si oglej nastanek vzorca in ga opiši.

Preštej število belih trikotnikov v posameznem gradniku in jih vpiši v tabelo.

Gradnik
$1.$ $2.$ $3.$
$4.$
$5.$
$6.$
Število belih trikotnikov
1 3 9 27 81
243

Zapiši pravilo, ki bo povedalo število belih trikotnikov v naslednjem gradniku. Koliko belih trikotnikov bi imeli narisanih v $7.$ gradniku?

Preštej število rdečih trikotnikov v posameznem gradniku in jih vpiši v tabelo.

Gradnik
$1.$ $2.$ $3.$
$4.$
$5.$
$6.$
Število rdečih trikotnikov
0 1 4 13 40 121

Poskusi zapisati pravilo, po katerem se povečuje število rdečih trikotnikov.

<NAZAJ
>NAPREJ353/500