Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Ploščina

Učiteljica je razstavila najlepše risbe, ki so jih učenci $5$. a razreda narisali pri likovni vzgoji. Učenci so se odločili, da bodo učiteljici ob koncu šolskega leta podarili najmanjšo razstavljeno risbo. Katero risbo so izbrali?


Učenci so izbrali risbo pod črko A .

Ponovitev

$1.$ Ugotovi, katera trditev velja za risbi pod črkama Č in D.

$2.$ Dopolni spodnjo trditev.

Lika, ki sta enake oblike in enake velikosti, sta skladna .

$3.$ Poveži skladna lika.

V nadaljevanju se bomo naučili, kako rečemo količini, ki opisuje velikost ploskve, merili bomo velikost ploskve z enotami ...

<NAZAJ
>NAPREJ90/500