Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Soda in liha števila

Miha pravi Tinetu: "Ali se spomniš, ko smo lansko šolsko leto govorili o sodih številih?"

Tine: "Kakšnih sodih? Mi smo sode potrebovali pri obiranju grozdja. Od kdaj pa pri matematiki govorimo o trgatvi?"

Razvrsti števila nad zgornjo oziroma pod spodnjo črto.

Očitno bo Tine moral prebrati naslednje strani. Kaj pa ti?

Ponovitev

1. Ali ima vsaka japonka svoj par?

2. Po vrsti zapiši prvih pet večkratnikov števila $2$.

2 , 4 , 6 , 8 , 10 .

3. Dopolni s številko ali z besedama sodo oziroma liho.

Število $6\;287$ je liho , saj ima na mestu enic število $7$, ki je liho število. Število $1\;736$ je sodo , saj ima na mestu enic število 6 , ki je sodo število.

Spet bomo ugotavljali, kdaj je število sodo in kdaj liho.

<NAZAJ
>NAPREJ199/500