Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Številski izrazi

Učitelj Matematik je učencem zastavil nalogo. Koliko vžigalic potrebujemo, da sestavimo okvir kvadrata? Koliko vžigalic pa potrebujemo, da temu dodamo še en okvir kvadrata? Učenci so prestavljali vžigalice po mizi in  hitro prišli do rešitve.  

Ugotovili so, da potrebujejo 7 vžigalic, da sestavijo okvir 2 povezanih kvadratov.

Problem se jim ni zdel težek. Vendar so za domačo nalogo dobili naslednji nalogi.

  • Zapiši izraz in izračunaj, koliko vžigalic potrebuješ, da sestaviš okvir šestih povezanih kvadratov.
  • Zapiši izraz in izračunaj, koliko vžigalic potrebuješ, da sestaviš okvir treh povezanih šestkotnikov?

Ponovitev

$23-7$
odštevanje
$99:11$
deljenje
$25+6$
seštevanje
$12 \cdot 3$
množenje
$6^4$
potenciranje
Število napačnih: 0

V nadaljevanju si bomo pogledali, kako zapišemo in izračunamo take izraze.

<NAZAJ
>NAPREJ325/500