Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Ploščina pravokotnika

Jan bo s keramičnimi ploščicami obložil pravokotni del stene nad umivalnikom. Na razpolago ima različne ploščice, vendar mu je mama naročila, da sme uporabiti le ene vrste ploščic (torej ali samo kvadratne ali samo pravokotne ali pa samo trikotne). Uporabil bo ploščice, ki so jim ostale, ko so opremljali hišo. Zato ima na razpolago $13$ kvadratnih ploščic, $25$ trikotnih ploščic ali $5$ ploščic pravokotne oblike. Katere ploščice lahko uporabi?
S premikanjem ploščic prekrij pravokotnik in ugotovi, katere ploščice lahko Jan uporabi.


Dopolni spodnje trditve tako, da bodo pravilne (kjer je treba vstaviti število, ga zapiši s številko).

Jan bi potreboval 12 kvadratnih ploščic. Če bi obložil zid s trikotnimi ploščicami, bi jih porabil 24 . Ploščic pravokotne oblike potrebuje le 6 . Uporabi lahko torej kvadratne ali trikotne ploščice. Ploščic pravokotne oblike nima dovolj.

Ponovimo

Vemo že, da je količina, ki opiše velikost ploskve, ploščina. Za merjenje ploščine lahko uporabimo različne merske enote. Ploščino ploskve lahko izmerimo s prekrivanjem ploskve z izbranimi enotami ploščine. Izbrana enota mora biti ves čas enaka.

Razvrsti like od lika z najmanjšo ploščino do lika z največjo ploščino.


Poveži zapise, ki predstavljajo enake ploščine.

$3\,\rm {cm^2}\;6\,\rm {mm^2}$
$306\,\rm {mm^2}$
$3\,\rm {cm^2}\; 60\,\rm {mm^2}$
$360\,\rm{mm^2}$
$360\,\rm {dm^2}$
$3\,\rm{m^2}\;60\,\rm{dm^2}$
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ142/500