Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Liki in telesa

Geometrijske like in telesa že poznamo. Ozri se okoli sebe in poišči nekaj modelov teles ter likov v svoji okolici. Gotovo jih je več, kot si sprva mislil.
Na aktivni sliki spodaj je zanimivo geometrijsko telo. Preštej mu mejne ploskve, oglišča in robove.


Dopolni trditve z ustreznimi števili.

Telo na zgornji aktivni sliki ima 26 mejnih ploskev. Od tega jih ima 8 obliko trikotnika, preostalih 18 ima obliko kvadrata. Telo ima 24 oglišč in 48 robov.

Ponovimo

Like prenesi na levo polovico polja, telesa na desno.

Poveži ustrezna zapisa.

V nadaljevanju bomo poglobili svoje znanje o likih in telesih.

<NAZAJ
>NAPREJ127/500