Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Simetrične oblike

Muca Maca se zrcali na vodni gladini. Poišči napake v odsevu.
Prestavi točke ob desnem robu na najdene napake.

Slika zgoraj ni simetrična zaradi napak, ki so se prikradle v odsev. V nadaljevanju bomo ponovili in poglobili svoje znanje o simetričnih oblikah.

Ponovimo

Simetrične oblike smo že spoznali, tako naslednja naloga ne bo pretežka.
Označi, katera od sličic ni simetrična.


Dopolni, da bosta trditvi pravilni.
V oklepajih so premetane črke iskanih besed.

Simetrične oblike sestavljata dva skladna (laskand) dela. Dela sta skladna, če se natanko prekrivata (virkatrepa). Premico, ki obliko razdeli (darzeli) na dva skladna dela, imenujemo simetrijska os, somernica ali simetrala (matrealis).

Označi lik, ki ni simetričen.

<NAZAJ
>NAPREJ165/500