Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Odnosi in množice

Oglej si spodnje slike. Ugotovi, kaj imajo slike skupnega.

Vsaka slika prikazuje skupek predmetov z isto lastnostjo. Se spomniš, kakšen izraz za to uporabljamo v matematiki? Množica .

Ugotovi, ali je naslednja trditev pravilna ali nepravilna. Množico sladkarij lahko razdelimo, po določeni lastnosti, na tri kupčke.

Drži. Ne drži. Namig

V tej enoti bomo poglobili znanje o množicah. Množice bomo zapisovali, jih grafično prikazali, med seboj primerjali ... 

Ponovitev

$1.$ Narisane imaš geometrijske like. Klikni na pisalo in obkroži množico trikotnikov. Preden klikneš rešitev, klikni na puščico.


$2.$ Prenesi števila na ustrezno mesto. V množici $\rm A$ so števila, manjša od $50$, v množici $\rm B$ pa števila, ki so večkratniki števila $6$.

<NAZAJ
>NAPREJ1/500