Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

MATEMATIKA 5
i-učbenik za matematiko v 5. razredu osnovne šole

Avtorji:
Nermin Bajramović, Alenka Repnik, Mateja Kociper, Sandra Cigula, Mateja Slana Mesarič, Darja Antolin, Eva Ferk, Damijan Visočnik

Slikovno gradivo: Nermin Bajramović, Alenka Repnik, Mateja Kociper, Sandra Cigula, Mateja Slana Mesarič, Darja Antolin, Eva Ferk, Damijan Visočnik, Wikipedia, Mojca Lampe Kajtna idr.

Urednica: dr. Alenka Lipovec

Strokovni pregled: dr. Dominik Benkovič, Simona Šavora, Pangrčič Polonca
Jezikovni pregled:
Lea Felicijan, Drago Unuk
Oblikovanje uporabniškega vmesnika: Idearna, d. o. o.
Oblikovanje naslovnice: Simon Kajtna

Priprava interaktivnosti:
Nermin Bajramović, Alenka Repnik, Mateja Kociper, Sandra Cigula, Mateja Slana Mesarič, Darja Antolin, Eva Ferk, Damijan Visočnik,Vesna Mrkela, Katja Prnaver, Goran Radić, Primož Dobrovoljc, Jernej Regvat, Luka Turk, Tomaž Karner, Dejan Paler


ISBN 978-961-03-0139-4

Izdal: Zavod RS za Šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana
Za zavod: mag. Gregor Mohorčič
Ljubljana 2014 

 

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 167. seji, dne 18. 12. 2014 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 115/03-ZOVFI-UPB3) in 15. in 16. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, 57/2. 6. 2006) ter Pravilnika o spremembah, dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS št. 45/2010), spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 52/2011) in spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 41/2013) sprejel sklep št. 013-20/2014/131 o potrditvi MATEMATIKA 5, i-učbenik za matematikov 5. razredu osnovne šole.

 

 

 

Učbenik »Matematika 5« je nastal v okviru projekta »E-učbeniki s poudarkom naravoslovnih predmetov v osnovni šoli«. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 

 

<NAZAJ
>NAPREJ499/500