Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Enačbe

Na levo stran tehtnice je babica položila $7$ vreč po $5\ \rm {kg}$ krompirja, na desno stran tehtnice pa eno vrečo, v kateri je $5\ \rm {kg}$ krompirja.  Ugotovi, koliko $\rm {kg}$ krompirja mora babica dodati na desno stran, da bo tehtnica v ravnovesju.

V spodnjem okvirju izbriši zapisano vrednost in vpiši ugotovljeno maso krompirja ter potrdi s tipko enter.

Babica mora na desno stran tehtnice dodati še 30 $\rm {kg}$ krompirja.

V tej enoti  bomo nadgradili znanje o reševanju enačb. Enačbe bomo reševali s premislekom in diagramom. Pri razumevanju reševanja enačb si bomo pomagali s tehtnico.

Ponovitev

V pravokotnik vpiši, kako imenujemo število, ki predstavlja rešitev (izbiraj med seštevanec, vsota, zmanjševanec, odštevanec, razlika, faktor, produkt, deljenec, delitelj, količnik) . V kvadrat prenesi pravilno rešitev enačb.

<NAZAJ
>NAPREJ360/500