Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Koti v likih

Koti se pojavljajo tudi v likih. Si se kdaj vprašal, zakaj se trikotnik imenuje trikotnik, zakaj štirikotnik nosi ime štirikotnik, itd.?

V zvezek skiciraj spodnje like. Pobarvaj vse njihove kote. Pod vsak lik napiši, koliko kotov ima.

4                     5                   3                        7

Zgled

V zvezek nariši štirikotnik, ki bo imel natanko dva prava kota.

Zgled

Opazuj kote štirikotnika. Kateri kot je največji? 

Zgled

Like preriši v zvezek. Pobarvaj jim vse prave kote.

Zgled

Premikaj črno piko pod likom. Opazuj kote v večkotnikih, ki imajo vse stranice enako dolge. Kakšni so njihovi koti?

Večkotniki, ki imajo vse kote skladne in enako dolge vse stranice, se imenujejo pravilni večkotniki.

<NAZAJ
>NAPREJ50/500