Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Telesa

Poskusi razložiti razliko med liki in telesi.

Geometrijsko telo je del prostora, ki ga omejujejo ploskve.

Na spodnji sliki z drsnikom prikaži mejne ploskve, robove in oglišča kocke.

Geometrijsko telo je del prostora, ki ga omejujejo mejne ploskve. Sosednji mejni ploskvi se stikata v robu. Sosednji robovi se stikajo v oglišču.

Razmisli: ali so na sliki vidne vse mejne ploskve? Kaj pa robovi, oglišča?
Vstavi ustrezna števila, da bo trditev pravilna.

Kocka je geometrijsko telo, ki ima 6 mejnih ploskev, 12 robov in 8 oglišč.

Dopolni.

Geometrijske like omejujejo stranice, geometrijska telesa pa  mejne ploskve . Sosednje stranice geometrijskih likov se stikajo v ogliščih, sosednje mejne ploskve pa v robovih . Sosednji robovi geometrijskih teles se stikajo v ogliščih .

Geometrijski liki imajo le dve dimenziji ali razsežnosti (dolžino in širino), geometrijska telesa pa imajo še tretjo (poleg dolžine in širine imajo še višino).

Še enkrat pozorno preberi dopolnjevanje na vrhu te strani. Nato z drsniki spodaj znova opazuj mejne ploskve, robove, oglišča, stranice.

Razmisli in dopolni.

Kar je geometrijskemu telesu mejna ploskev, je geometrijskemu liku stranica . Kar je geometrijskemu telesu rob , je geometrijskemu liku oglišče.
<NAZAJ
>NAPREJ129/500