Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Mreža kvadra in kocke

Zagotovo se spomniš, da imajo geometrijska telesa dolžino, širino in višino. Če potrebuješ pomoč, lahko uporabiš namig, ki pokaže dolžino, širino in višino kvadra. Kvader razgrni v mrežo in na mreži kvadra označi stranice, ki predstavljajo dolžino, širino ter višino kvadra. To narediš tako, da na ustrezne stranice preneseš točke ustrezne barve.


Opomba: če bi kvader postavili drugače, bi tudi robove, ki predstavljajo dolžino, širino in višino kvadra, označili drugače.

Nariši v zvezek mrežo kvadra z dolžino $3\,\rm cm$, širino $2\,\rm cm$ in višino $1\,\rm cm$. Označi stranice na mreži kvadra, ki predstavljajo dolžino, širino in višino kvadra, z različnimi barvami.

Najmanj koliko $\rm cm^2$ papirja potrebujemo, da bi izdelali kocko, ki ima robove dolge $5\,\rm cm$?
Za izdelavo kocke iz papirja si bomo najprej narisali mrežo kocke. Nato bomo mrežo izrezali in izdelali kocko. Izračunati moramo ploščino mreže kocke.


Kocko omejuje 6 skladnih kvadratov , zato tudi njeno mrežo sestavlja 6 skladnih kvadratov. Stranica posameznega kvadrata je dolga 5 $\rm cm$.

En kvadrat ima ploščino:
5 $\,\rm cm \cdot$ 5 $\,\rm cm=$ 25 $\rm cm^2$

Za izdelavo mreže potrebujemo $6$ takih kvadratov.
$6\cdot $ 25 $\rm cm^2=$ 150 $\rm cm^2$

Za izdelavo kocke z robom $5\,\rm cm$ potrebujemo najmanj 150 $\rm cm^2$.

Premisli in izračunaj, najmanj koliko papirja potrebujemo za izdelavo kvadra z dolžino $5\,\rm dm$, širino $2\,\rm dm$ in višino $3\,\rm dm$.

Potrebujemo najmanj 62 $\rm dm^2$ papirja.
<NAZAJ
>NAPREJ153/500