Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Tabeliranje

Tabele srečujemo v vsakdanjem življenju in v matematiki. Uporabljamo jih, da je zapis pregleden, zato jih imenujemo tudi preglednice. Naslednje primere bomo rešili tako, da bomo vse zapisali, urejeno, v tabelo.

Tabeliraj izraz $c \cdot 3+7$ za vsa soda števila, manjša od $12$.

Ker naloga zahteva, da izraz tabeliramo, si je potrebno najprej narisati tabelo. Razmislimo, koliko vrstic in stolpcev bomo potrebovali.

Zgled

1. Dopolni tabelo.

 $a$ 
$2$
$8$
$16$
$32$
$64$
$128$
$256$ $512$
$2 \cdot a-3$    1   13   29   61   125   253   509   1021

2. Dopolni tabelo.

 $a$  
 $b$  
$4 \cdot a-2+b$
 $1$ $2$
$4 \cdot$ 1 $-\,\,2+$ 2 $=$ 4
 $4$ $7$
$4 \cdot$ 4 $-\,\,2+$ 7 $=$ 21
 $8$ $13$ $4 \cdot$ 8 $-\,\,2+$ 13 $=$ 43

3. Izraz v tabeli tabeliraj za vrednosti: $5$, $10$, $15$, $20$, $25$, $30$.

Izbranemu številu prištej $12$ in dobljeni rezultat pomnoži s $5$.

 $a$  $5$  $10$  $15$  $20$ $25$
$30$
 $(a+12) \cdot 5$
  85   110   135   160   185   210
<NAZAJ
>NAPREJ337/500