Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Prikaz s stolpci

Upoštevaj slikovni prikaz in izpolni tabelo, ki prikazuje dnevni obisk v frizerskih salonih Koder, Trajna in Retro.
$10$ moških
$10$ žensk
$5$ moških
$5$ žensk
$1$ moški
$1$ ženska

Obisk frizerskih salonov
SALON  MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ
Koder 25   38
63
Trajna
16
  21
37
Retro 32   42
74
SKUPAJ   73
  101 174

Dopolni.

a) Kateri salon je imel največ obiska? Salon Retro .
b) Za koliko več je bilo v salonih žensk? Za 28 več.

Slikovni prikaz (figurni prikaz, piktogram) prikaže podatke v slikah.

Obisk frizerskih salonov prikaži še s stolpčnim prikazom tako, da krogce povlečeš na ustrezno višino.

Za katere vrste podatkov gre v prikazu s stolpci?

Frizerski salon
Opisni podatek
Število oseb
Številski podatek
Število napačnih: 0

Stolpčni prikaz uporabimo za prikaz povezave med opisnimi in številskimi podatki. Višina stolpca ustreza številskemu podatku.

<NAZAJ
>NAPREJ468/500