Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Svetovno prebivalstvo

Prebivalstva na Zemlji hitro narašča. Hitra rast števila prebivalcev je pojav dveh stoletij, saj se je število ljudi začelo bistveno hitreje povečevati šele v 20. stoletju. Leta 2001 je bilo na Zemlji več kot 6 milijard ljudi, leta 2011 (konec oktobra) pa že več kot 7 milijard. Taki hitri rasti prebivalstva rečemo demografska eksplozija. Vendar pa prebivalstvo ne narašča povsod enako hitro. Najpočasneje narašča v gospodarsko razvitih državah v Evropi, najhitreje pa v slabo razvitih državah v Afriki in Aziji. Zaradi tega so selitveni tokovi prebivalstva usmerjeni iz najmanj razvitih območij s hitro rastjo števila prebivalcev v dobro razvita območja. Poleg tega pa v smeri iz podeželja v mesta. Zato v manj razvitih državah na mestnih obrobjih nastajajo revna barakarska naselja.

Gostota poselitve v svetu

Preberi spodnji odstavek in vpiši manjkajoče besede in številke.

Svetovno prebivalstvo narašča . V zadnjih 50 letih je število s 3,5 milijarde {naraslo;poskočilo;zraslo} na 7 milijard.

Največje povečanje števila prebivalcev je v Afriki in nekaterih delih Azije ter v Latinski Ameriki .

S povečanjem števila prebivalcev se je povečala potreba po hrani, {vodi;ozemlju} in {ozemlju;vodi} , kar povzroča spore in vojne .

S pojavom eksplozije prebivalstva se je pojavila tudi kmetijska prenaseljenost. Gre za proces, ko obstoječe kmetijske površine ne morejo več zaposliti in preživeti oz. prehraniti naraščajočega prebivalstva. Zato poskušajo povečevati kmetijska zemljišča, če  je to mogoče, in uvajati izboljšave, ki bi omogočale več pridelka na enako velikih površinah. Zato uporabljajo kmetijsko mehanizacijo, kemična sredstva, razvijajo nove in bolj donosne sorte rastlin in živalskih pasem, tudi {gensko spremenjenih sort;Gensko spremenjeni organizmi (GSO) so organizmi, pri katerih je bil genski zapis (DNK) umetno spremenjen. Uporaba sodobne biotehnologije omogoča, da v organizme vnašamo gene različnih vrst drugih rastlin ali celo živali, kar se v naravi ne more zgoditi. Gensko spremenjene rastline, ki se najpogosteje pridelujejo, so soja, koruza, bombaž in oljna ogrščica. Največ gensko spremenjenih rastlin raste v Združenih državah Amerike in Argentini, vodilno podjetje pri trženju gensko spremenjenih rastlin v svetu pa je družba Monsanto. Posledice uporabe gensko spremenjenih rastlin v prehrani zaenkrat še niso dovolj raziskane. Se pa pojavljata dve skrajnosti; prva, ki govori o tem, da ni uporaba gensko spremenjenih rastlin nič bolj nevarna od uporabe običajnih rastlin, in druga, ki govori o tem, da so posledice uporabe nevarne in se kažejo v obliki alergijskih reakcij, celičnih okvar, okvar notranjih organov, težav z razmnoževanjem in podobno. Vendar pa je potrebno vedeti, da mesa, mleka, jajc, rib in drugih živil živalskega izvora, če so bile živali krmljene z gensko spremenjeno krmo, ni potrebno posebej označiti. Prav tako tudi ne jogurtov in sirov iz gensko spremenjenih mikroorganizmov. Enako velja za živila, pri proizvodnji katerih so bili uporabljeni encimi, izdelani s pomočjo gensko spremenjenih mikroorganizmov. Danes tudi precej vitaminov izdelujejo z uporabo gensko spremenjenih mikroorganizmov (vitamin C, A, nekateri vitamini B). Tudi teh vitaminov ni treba označiti, da so proizvedeni s pomočjo gensko spremenjenih mikroorganizmov, ker so vitamini le proizvod in ne GSO.}. Čeprav se hrane v svetovnem merilu pridela dovolj, je njena pridelava izrazito neenakomerno razporejena. Zato je še vedno približno sedmina prebivalcev sveta podhranjenih. Poseben problem za prebivalstvo je tudi {pomanjkanje pitne vode;Po podatkih UNICEF-a in Svetovne zdravstvene organizacije za leto 2013, kar 768 milijonov ljudi nima dostopa do pitne vode. Zaradi tega naj bi vsako leto zbolelo ali umrlo več sto tisoč otrok. Ocene UNICEF-a kažejo, da vsak dan v svetu umre 1400 otrok, mlajših od pet let zaradi bolezni, ki so posledica onesnažene vode, neustreznih sanitarij in pomanjkljive higiene.}.

Monokulturno kmetijstvo zahteva celo letalsko zatiranje škodljivcev

Oznaka za naravno pridelano hrano

Plantaža agrumov - specializirana pridelava

Če pravilno premečeš črke, dobiš drugo besedo za planetarizacijo. Besedo, ki zaznamuje današnji svet.
<NAZAJ
>NAPREJ171/177