Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kmetijstvo in pridelava hrane

K povečani pridelavi hrane je v veliki meri prispevala uporaba različnih kemičnih sredstev. Kadar gre pri pridelavi kulturnih rastlin za povečano ali {čezmerno rabo kemičnih sredstev; Ali veš, da vzdrževalci igrišč za golf na hektar zemljišča porabijo do 7x več pesticidov kot jih na povprečni njivi v intenzivnem kmetijstvu.} govorimo o kemizaciji kmetijstva. V kmetijstvu je namreč zelo razširjena raba umetnih gnojil, {pesticidov;Pesticidi so snovi, ki se v kmetijstvu uporabljajo za zatiranje škodljivcev, plevelov in rastlinskih bolezni. Vplivajo na razmnoževanje živali in človeka, povzročajo razvojne nepravilnosti, motnje v delovanju živčevja, poškodujejo imunski sistem, porušijo nevroendokrini sistem in podobno.}, sredstev proti rastlinskim boleznim, {herbicidov;Herbicidi so sredstva za zatiranje plevela.}, {fungicidov;Fungicidi so sredstva za zatiranje gliv oziroma plesni.} in {insekticidov;Insekticidi so sredstva za zatiranje žuželk.}. Uporaba kemičnih sredstev je sicer povečala zanesljivost in količino pridelane hrane, vendar je prinesla tudi negativne posledice. Najpogostejše so onesnaževanje prsti in talne vode (kemična sredstva se s padavinami izpirajo v prst in od tam v podtalnico), izumiranje nekaterih vrst rastlin in kopičenje strupenih snovi v rastlinah, živalih in človeku. Največje probleme s pretirano rabo kemičnih sredstev imajo države v razvoju, saj jih uporabljajo prepogosto, preveč, nestrokovno in nenadzorovano.

V kmetijstvu se uporablja velika količina strupov
Škropljenje s pesticidi v kmetijstvu
Reja perutnine na premajhnem prostoru

Razmisli, kako bi rešili problem prekomerne rabe kemičnih sredstev v kmetijstvu? Ali drži trditev, da je ena od rešitev v samooskrbi prebivalstva in pridelovanju domače hrane?

Drži. Ne drži.

Kmetijska raba tal v svetuPreglej zemljevid in ustrezno označi.
Ali sta zmerno topli in subtropski pas najbolj primerna za kmetijsko rabo?

Drži. Ne drži.

Na podlagi gornjega zemljevida oceni ali je v svetu dovolj kmetijskih površin za pridelavo hrane, da prehranijo svetovno prebivalstvo.

Ledeni pokorv po svetuNa Zemlji je le 29 % kopnega in od tega je velik delež površin za kmetijsko rabo manj primeren ali neprimeren. To so predvsem območja tropskega deževnega gozda, puščav, ledu in gorstev. Podobno je z vodo. Kar 71 % Zemljinega površja prekriva voda, vendar je od tega 97 % vode slane, ki je za kmetijstvo brez razsoljevanja neprimerna.

Območja tropskega deževnega gozda
Razširjenost puščav po svetu   

<NAZAJ
>NAPREJ172/177