Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Izraz planetarizacija pomeni:

2.

Označi pravilni odgovor.

3.

Iz seznama izberi tiste trditve, ki opisujejo negativne posledice planetarizacije.

4.

Drži ali ne drži?

  • {Drži;Ne_drži} Število prebivalstva na Zemlji hitro narašča.
  • {Ne_drži;Drži} Demografska eksplozija pomeni napad na naftovod.
  • {Ne_drži;Drži} Število prebivalstva najhitreje narašča v razvitih državah Evrope.
  • {Drži;Ne_drži} Selitveni tokovi prebivalstva v svetu so usmerjeni iz gospodarsko slabo razvitih območij v gospodarsko dobro razvita območja.
  • {Drži;Ne_drži} Agrarna prenaseljenost je pojav, ko zaradi naraščanja števila prebivalcev za prehrano vseh ni več na voljo dovolj kmetijskih zemljišč.
  • {Drži;Ne_drži} Približno 1 milijarda prebivalcev sveta je še vedno podhranjenih.
  • {Ne_drži;Drži} Pesticidi, herbicidi, fungicidi in insekticidi so naravna sredstva, ki jih uporabljamo kot začimbe pri prehrani.
  • {Drži;Ne_drži} Trajnostni razvoj je način razvoja družbe, ki zagotavlja, da današnja rast in razvoj ne bosta ogrozila možnosti rasti in razvoja za prihodnje generacije.
5.

Iz spodnjega grafa razberi, kaj je značilno za izpuste CO2 v svetu med leti 2000 in 2010.

<NAZAJ
>NAPREJ174/177