Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED NOTNEGA ZAPISA

Čeprav so raziskave pokazale, da so Sumerci že 2.000 let pred našim štetjem bili seznanjeni s fragmentarnimi navodili za izvajanje glasbe, se kot začetek notnega zapisa omenja grška notna pisava (od 6. stoletja pred našim štetjem), ki je imela pomembno vlogo pri glasbenem pouku in teoriji. 

 

Stari Grki so uporabljali dva sistema za zapis glasbe, in sicer starejši za instrumentalno glasbo in novejši za zapis vokalne glasbe. Pri zapisovanju vokalne glasbe so uporabljali črke grške abecede, pri čemer je posamezna črka ustrezala imenu tona.

 

Grški notni zapis se je obdržal do 4. stoletja našega štetja in nato utonil v pozabo. V 5. stoletju je na podoben način poskušal uvesti notacijo na podlagi latinske abecede Boetij, vendar se tudi ta notni zapis ni obdržal.

Himna Apolonu (grški notni zapis)

V 7. stoletju so se pojavile prve nevme, ki so izhajale iz grških simbolov za označevanje besednih zlogov (na primer gravis, acutus, circumflexus) ter iz heironomije (risanje melodije z roko). Z razvojem  večglasja so postale nevme neuporabne in je bila potrebna izpopolnitev, ki jo je prispeval Guido iz Arezza, znan po uvajanju solmizacije.

Primer zgodnjih nevm (znaki nad besedilom)

V literaturi in na spletnih straneh poišči podatke o Guidu iz Arezza ter odgovori na naslednja vprašanja:

  • Koliko črt je imelo njegovo črtovje in kaj je bilo zapisano na začetku črtovja?
  • Zakaj je dodatno odebelil pike pri nevmah ter zakaj so imele četverokotno obliko?
Preveri svoje odgovore s klikom na spodnji gumb.

<NAZAJ
>NAPREJ24/248