Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Ne glede na omejenost standardne notacije jo sodobni skladatelji še vedno uporabljajo in jo dopolnjujejo s posebnimi načini zapisovanja, kot so na primer »kvadratki«, v katerih je zapisan melodično-ritmični obrazec, ki ga izvajalec poljubno ponavlja, ali »pike« v notnem črtovju, ki predstavljajo neko ritmično vrednost.


Naznačujoča notacija je notni zapis v obliki osnutka. Skladatelj poda izvajalcu samo nekakšen osnutek zvočnega rezultata ali akcije, ne določa pa njihovih natančnejših vrednosti. Tako lahko pomenijo bolj pogosto razporejene pike na papirju večjo hitrost, vzdigujoče ali padajoče linije nakazujejo vzpenjajočo ali padajočo melodijo in podobno.

 

Naznačujoča notacija se zaradi uporabe grafičnih elementov  že približuje tako imenovani glasbeni grafiki. V tem notnem zapisu ne srečamo notacijskih znakov. Imamo na razpolago grafične elemente, kot so linije, barve, figuralne in abstraktne likovne elemente, točke, barvne ploskve. Težava pri glasbeni grafiki je, v kakšni meri ima ta zapis sploh še vrednost glasbenega zapisa.

 
Grafična notacija

Poseben način zapisovanja glasbe se je razvil v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja, ko so začeli skladatelji ustvarjati glasbo v elektronskih studiih. Za elektroakustične skladbe, ki nastajajo v studiu, obstajajo natančne skice in izračuni skladatelja glede posameznih parametrov (ritem, višina tona, glasnost tona ipd.).

 

Prav poseben notni zapis je t. i. proporcionalna notacija, ki na povsem nov način zapisuje glasbeni čas: prostorski enoti notnega črtovja je prirejena časovna vrednost (na primer en centimeter notnega črtovja "traja" dve, tri ali štiri sekunde).

Joseph Klein: Der Ohrenzuege (proporcionalna notacija)   

<NAZAJ
>NAPREJ26/248