Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

analiza

Analiziraj oštevilčene elemente v notnem zapisu:

taktovski način
8
   skladatelj, naslov dela
6
tempo
1
   staccato
5
oznaka za legato
4
   dinamika/piano 3
predznak/višaj
2
   dinamika/cresc. 7

Izbrani izseki skladbe Want to practise ... skladatelja Vita Žuraja so spremenjeni. V prazna polja vpiši številke vseh {aleatoričnih;Aleatorika, izraz za kompozicijski način, ki so ga skladatelji uporabljali v 20. stoletju, izhaja iz besedice alea – kocka. Ta lahko pade na katerokoli od svojih ploskev. Podoben način naključja je vpleten tudi v glasbo, ki uporablja aleatorične elemente. S tem skladatelj izvajalcem pusti precejšnjo svobodo (predvsem časovno) pri izvedbi.} izsekov (od 1 do 4), v katerih se navedeni elementi zapisa razlikujejo od originala.

dinamika 
1
  artikulacija  
{2;4} {4;2}
notna višina 
{1;2} {2;1}
  število not
{3;4} {4;3}
<NAZAJ
>NAPREJ34/248