Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

povzetek

Ali veš, da lahko skladatelj dinamiko doseže tudi z orkestracijo (uporabo glasbil)? Katere izmed podanih možnosti so tiste, ki najlažje dosežejo dinamiko forte ali fortissimo? Izberi pravilne odgovore.


vsa trobila solo violina celoten orkester hkrati (tutti)
godala s tehniko pizzicato pihalni kvartet harfa in prečna flavta
Izberi barvo: pravilno, nepravilno

Pozorno si oglej notne zapise skladbe {Kalinka;Skladbo Kalinka je leta 1860 napisal ruski skladatelj Ivan P. Larionov, kasneje pa je zaradi priljubljenosti ponarodela.}. Vsakokrat ugotovi, ali kateri izmed obravnavanih elementov zapisa manjka. Skladbo v razredu zapojte na različne načine, npr. brez artikulacije, brez dinamike, ali pa ob upoštevanju vseh elementov.

Kdaj ti je njena izvedba najbolj všeč? Odgovor utemelji in ga primerjaj s sošolci.

 

Kateri element zapisa manjka?

Kateri element zapisa manjka?

 

Kateri element zapisa manjka?

 

Kateri element zapisa manjka?

<NAZAJ
>NAPREJ35/248