Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

V renesansi se je razvil nauk, ki je predpisoval načine pravilnega vodenja glasov v večglasnih skladbah. Ker so note podobne pikam, je ta nauk prevzel izraz po pojmu »pika nasproti piki«, latinsko »punctus contra punctum«. Imenujemo ga kontrapunkt . V skladu s pravili komponiranja so skladatelji oblikovali dvo- ali večglasne skladbe tako, da so bili melodični in ritmični vzorci hkrati zvenečih melodij med seboj različni, poleg tega pa niso smeli zveneti disonantno oziroma »razglašeno«.

 

Na posnetku slišimo začetni del Josquinove skladbe Naj živi kralj, ki je prikazana tudi z notnim primerom. Bi lahko opisal ta slušni primer?

Komponiranje kontrapunktične glasbe je z iskanjem ustreznih kombinatoričnih ritmično-harmonskih rešitev skladateljem vsekakor predstavljalo umski napor. Poskušaj združiti dve znani melodiji tako, da bosta zveneli hkrati in v sozvočju. Ali se ti zdi združitev teh dveh melodij optimalna in zakaj (ne)?

Pomembno renesančno glasbenoteoretsko delo Le istitutioni armoniche je nastalo leta 1558, njegov avtor Gioseffo Zarlino pa se naslanja na pitagorejsko-platonsko tradicijo pojmovanja lepega. Glasba bi morala biti, tako kot narava, urejena matematično in racionalno. Po njegovem naj bi bila vsa umetnost samo imitacija narave. Bog naj bi vse stvari ustvaril in uredil po številih.

Prepoznaš ponarodelo angleško pesem, ki naj bi nastala v obdobju renesanse? Je to izrazito polifona ali homofona skladba? Si predstavljaš predelavo te pesmi v slog popularne glasbe 20. stoletja ali pa izvedbo s simfoničnim orkestrom? Mnogo jih je, preišči splet.

<NAZAJ
>NAPREJ103/248