Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

{Heidenröslein;Vsebina Goethejeve pesmi govori o ljubki rožici, rastoči na jasi. Ugleda jo fantič in steče do nje ter ji pravi, da jo bo utrgal. Rožica mu odvrne, naj tega ne stori, saj mu ne bo dovolila in ga bo zbodla. Fantič se ne ozira na njene besede in jo, navkljub bolečini, ko ga rožica bode, utrga.} ({Rožica na jasi;Samospev Heidenröslein je pri nas morda bolj poznan pod imenom Divja rožica, vendar se naslov Rožica na jasi pomensko bolj približa skladateljevemu izvirniku.}) je eden izmed najbolj priljubljenih samospevov Franza Schuberta, uglasben na Goethejevo besedilo. Primerjaj prva dva takta Schubertovega samospeva z začetkom {Mozartove arije;Arijo z naslovom Könnte jeder brave Mann v 1. dejanju opere Čarobna piščal pojeta Papageno in Pamina.} iz Čarobne piščali (posnetka sta dostopna na spletu; pri Mozartu v brskalnik vpiši: Konnte jeder brave mann). Kaj opaziš? Označi pravilne trditve.

Ugotoviš lahko, da so bili romantičnim skladateljem večkrat vzor skladatelji iz obdobja:

Prav tako kot pri Schubertu je tudi v opusu Huga Wolfa v ospredju samospev. Skladatelj se je rodil v Slovenj Gradcu, od tod izhaja večna polemika, h kateremu narodu Wolf dejansko spada. Nekateri trdijo, da njegov priimek izhaja iz besede volk.

Poslušaj Wolfov samospev Der Tambour, ki je dostopen na spletu, in ugotovi, katero glasbilo ponazarja klavirska spremljava.

Kako imenujemo takšen značilen ritem?

Čeprav je Wolfov samospev prekomponiran, kar pomeni, da se glasba z vsako naslednjo kitico ne ponavlja, pa skladatelj vseeno zaokroži celotno sliko skladbe, saj ob koncu uporabi ritmično podobnost začetnega uvoda. Značilno je tudi, da melodiko prireja trenutnemu čustvenemu vzgibu. Najbolj očitni so padajoči intervali pri vzdihih »Oh, Weh!«, kar bi pomenilo »O, bol!«. Tako povezovanje besedila in melodike je bilo znano že vse od klasicizma. Veš, kaj bi napisal skladatelj, če bi na takšen način uglasbil besedico »zakaj«? V pomoč ti bo, če boš besedo »zakaj« glasno izgovoril in ob tem poslušal svoj glas.

H. Wolf je bil na dunajskem glasbenem konservatoriju sošolec slavnega Gustava Mahlerja, s katerim sta prijateljevala in marsikatero tudi ušpičila. Oba so hoteli iz konservatorija izključiti, Mahler pa se je tega rešil s pismom obžalovanja predstojniku Hellmesbergerju.

<NAZAJ
>NAPREJ148/248