Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

naloge

1.

Samospev Postrv Franza Schuberta sodi v sam vrh izbire solopevcev, ko se odločajo za svoj koncertni spored. Ne samo, da je melodično prijeten, v njem se skriva opis narave in življenja postrvi v potočku. Poslušaj ga, dostopen je na spletu.

 

Kakšno obliko ima samospev?

S čim skladatelj pričara šviganje postrvi v vodi?

Kje je dramatski višek, po katerem vemo, da je ribič postrv ujel?

2.

Franz Liszt je mnogokrat priredil znane operne arije, samospeve in teme drugih slavnih skladateljev za klavir. Tako je napisal tudi parafrazo na Verdijev Rigoletto, zelo znana pa je tudi njegova klavirska priredba Schubertove Postrvi. Poslušaj jo, dostopna je na spletu (vpiši: Schubert Liszt Die Forelle), in jo primerjaj s Schubertovim originalom.

Kam je Liszt prestavil melodično linijo?

3.

Prav tako kot Liszt je tudi Chopin prirejal dela drugih skladateljev. Med drugim je priredil La danzo Gioachina Rossinija, ki jo je poimenoval Tarantella v As-duru, op. 43. Skladba je dostopna na spletu (vpiši: Chopin Tarantelle in a-flat major op. 43). Primerjaj Chopinovo priredbo Rossinija in Lisztovo priredbo Schuberta. Kateri skladatelj se je bolj oddaljil od originalne skladbe?

4.

Priredbo Rossinijeve La Danze je napisal tudi Liszt. Poslušaj jo, dostopna je na spletu (vpiši: Liszt La Danza). Tudi v tej skladbi prevladuje poseben ritem, imenovan po plesu. Po katerem?

V kakšnem taktovskem načinu je skladba napisana?

<NAZAJ
>NAPREJ151/248