Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Dvosmerne reakcije

Ko govorimo o kemijskem ravnotežju, seveda govorimo o kemijskih reakcijah. Zdaj nam je že jasno, da je kemijska reakcija proces, pri katerem se reaktanti pretvarjajo v produkte. Predstavljamo si, da reakcija teče, dokler enega od reaktantov ne zmanjka. Če vržemo cink v kislino, nam je jasno, da bo reakcija končana, ko bo zmanjkalo kovine ali pa ne bo več kisline.


Na zgornji animaciji (če premikamo drsnik) vidimo, da vodik ne nastaja več, ko se cink porabi). To je tipičen graf enosmerne reakcije.

Ravnotežne reakcije pa so tiste reakcije, ki lahko potekajo v obe smeri (reverzibilne reakcije). Na primer iz vodika in joda nastane vodikov jodid:
                            H2(g) + I2(g) $\rightarrow$ 2HI(g)

Vodikov jodid pri povišani temperaturi razpada na vodik in jod:

2HI(g) $\rightarrow$ H2(g) + I2(g)

Dejansko pa pri reakciji med vodikom in jodom najprej nastaja vodikov jodid. Ker je reaktantov veliko, je hitrost reakcije v desno velika. Ko nastane vodikov jodid, tudi ta začne razpadati v vodik in jod. Ker je vodikovega jodida v začetku malo, je hitrost reakcije v levo počasna. V nekem trenutku, ko se vzpostavi ravnotežje, je hitrost reakcije v desno enaka hitrosti reakcije v levo.


Na zgornji animaciji (če premikamo drsnik) vidimo, da reakcija v posodi še teče, ko se koncentracije reaktantov in produktov ne spreminjajo več. Vzpostavilo se je ravnotežje med reaktanti in produkti. Na koncu vidimo tipičen graf dvosmernih reakcij.

<NAZAJ
>NAPREJ20/245