Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Enosmerne reakcije so tiste, ki potekajo v eni smeri − reaktanti se pretvorijo v produkte. Pri pisanju enačb enosmernih reakcij uporabljamo enosmerno puščico $\rightarrow$.

Dvosmerne reakcije (ravnotežne) so tiste, ki lahko potekajo v obe smeri − reaktanti se pretvarjajo v produkte in produkti nazaj v reaktante. Pri pisanju enačb ravnotežnih reakcij uporabljamo dvosmerno puščico $\rightleftharpoons$.

Enosmerne reakcije potekajo, dokler ne zmanjka enega od reaktantov.

Dvosmerne reakcije potekajo tudi takrat, ko se vzpostavi ravnotežje in se koncentracije reaktantov in produktov ne spreminjajo več. Zato govorimo o dinamičnem ravnotežju.

Smer ravnotežne reakcije ovrednotimo s konstanto ravnotežja Kc.

Kc je razmerje med ravnotežno koncentracijo produktov in ravnotežno koncentracijo reaktantov.

Ravnotežne koncentracije pišemo z oglatim oklepajem [X] ali c(X). Oglati oklepaj ali c predstavljata množinsko koncentracijo z enoto mol/L.

Za reakcijo aA + bB $\rightleftharpoons$ cC + dD, kjer so a, b, c in d koeficienti urejene enačbe, zapišemo konstanto ravnotežja:

$K{\rm _c} = \frac{\left[{\rm C}\right]^{\rm c} \cdot \left[{\rm D}\right]^{\rm d}}{\left[{\rm A}\right]^{\rm a} \cdot \left[{\rm B}\right]^{\rm b}}$

Če reakcijo zapišemo v nasprotni smeri cC + dD $\rightleftharpoons$ aA + bB, je izraz za konstanto ravnotežja naslednji:

$K{\rm _c^*} = \frac{\left[{\rm A}\right]^{\rm a} \cdot \left[{\rm B}\right]^{\rm b}}{\left[{\rm C}\right]^{\rm c} \cdot \left[{\rm D}\right]^{\rm d}}$

Velja, da je $K{\rm _c^*} = \frac{1}{K{\rm _c}}$

Iz vrednosti konstante lahko sklepamo, česa je v ravnotežju več, produktov ali reaktantov. Sklepamo lahko, v katero smer je ravnotežje usmerjeno:

Kc 1 − Koncentracije produktov in koncentracije reaktantov so približno enake.

Kc > 1 − Koncentracija produktov je večja od koncentracije reaktantov.

Kc < 1 − Koncentracija produktov je manjša od koncentracije reaktantov.

Kc $\gg$1 − Koncentracija produktov je veliko večja od koncentracije reaktantov.

Kc $\ll$1− Koncentracija produktov je veliko manjša od koncentracije reaktantov.

<NAZAJ
>NAPREJ22/245