Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Konstanta ravnotežja

Ko nastopi ravnotežje, se koncentracije reaktantov in produktov ne spreminjajo več, reakciji pa tečeta še naprej, a v obe smeri z enako hitrostjo. Zato govorimo o dinamičnem ravnotežju. Reakcijo pravilno zapišemo tako, da uporabimo obojestranski puščici $\rightleftharpoons$. Pravilno zapisana reakcija med vodikom in jodom:

H2(g) + I2(g) $\rightleftharpoons$ 2HI(g)

Ravnotežne reakcije se med seboj razlikujejo po tem, kakšno je razmerje med reaktanti in produkti, ko se vzpostavi ravnotežje reakcije. Poglejmo nekaj od možnih ravnotežij za reakcijo, zapisano v splošni obliki:

aA + bB  $\rightleftharpoons$ cC + dD

Razvrstite zgornje grafe tako, da bo prvi graf tisti, ki ponazarja kemijsko ravnotežje, v katerem bodo prevladovali produkti, zadnji pa predstavlja kemijsko ravnotežje, v katerem bodo prevladovali reaktanti.

Kvantitativno ovrednotimo razmerje med produkti in reaktanti s konstanto ravnotežja Kc.

Kc je torej matematični izraz, ki opisuje razmerje med ravnotežnimi koncentracijami produktov in reaktantov pri neki temperaturi. Za splošno reakcijo lahko zapišemo:

$K{\rm _c} = \frac{\left[{\rm C}\right]^{\rm c} \cdot \left[{\rm D}\right]^{\rm d}}{\left[{\rm A}\right]^{\rm a} \cdot \left[{\rm B}\right]^{\rm b}}$

Zapis [A] pomeni ravnotežna množinska koncentracija snovi A in je enakovreden zapisu c(A). Uredite in dopolnite spodnje enačbe.

3 H2(g) + N2(g) $\rightleftharpoons$ 2 NH3(g)

$K{\rm _c} = \frac{\left[{\rm NH_3}\right]^{\rm X }}{\left[{\rm H_2}\right]^ Y \cdot \left[{\rm N_2}\right]}= 0,291$ (T = 427 °C); X = 2 ; Y = 3

Reakcijo sinteze amonijaka lahko pišemo v nasprotni smeri, s tem se spremeni izraz za konstanto ravnotežja in vrednost konstante ravnotežja, ki bo imela obratno vrednost. Dopolnite enačbe.

2 NH3(g) $\rightleftharpoons$ 3 H2(g) + N2(g)
$K{\rm _c} = \frac{\left[{\rm H_2}\right]^ Y \cdot \left[{\rm N_2}\right]}{\left[{\rm NH_3}\right]^{\rm X }} =$ 3,44 (T = 427 °C); X = 2 ; Y = 3
<NAZAJ
>NAPREJ21/245