Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
8.

Na sliki je predstavljen potek reakcije nastanka vodikovega jodida iz vodika in joda. Reakcija poteka v zaprti posodi s prostornino 2,00 L, vsaka molekula na sliki pa predstavlja 0,01 mol molekul. Katera trditev o tej ravnotežni reakciji je pravilna?

H2(g) + I2(g) $\rightleftharpoons$ 2HI(g)

9.

Ali drži, da je izraz za konstanto ravnotežja naslednje ravnotežne reakcije zapisan pravilno?

CH4(g) + H2O(g) $\rightleftharpoons$ CO(g) + 3H2(g)

$K{\rm _c} = \frac{\left[{\rm H_2}\right]^3\cdot \left[{\rm CO}\right]}{\left[{\rm CH_4}\right] \cdot \left[{\rm H_2O}\right]}$

Drži. Ne drži.
10.

Ozon v ravnotežni reakciji razpada v kisik.

2O3(g) $\rightleftharpoons$ 3O2(g)

Pri določenih pogojih je konstanta ravnotežja za to reakcijo Kc = 65,0. Kakšna je vrednost ravnotežne konstante pri istih pogojih za reakcijo v nasprotni smeri?

11.

Katere trditve so pravilne?

<NAZAJ
>NAPREJ25/245