Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
5.

Podane so konstante (Kc) za štiri različne reakcije (leva kolona). V desni koloni so podane konstante ravnotežja (Kc*) za reakcije, ki potekajo v nasprotni smeri. Povežite konstante Kc in Kc* za isto reakcijo. Krogec pred Kc* prenesite na kvadrat pred ustrezni Kc.

6.

Katera trditev za spodnjo reakcijo je pravilna?

N2(g) + O2(g) $\rightleftharpoons$ 2NO(g)          Kc = 4,8·10−31  (T = 25 °C)

7.

Podane so ravnotežne koncentracije reaktantov in produktov za štiri reakcije: A, B, C in D. Podanim konstantam pripišite črko, ki predstavlja ustrezno reakcijo.

Kc = 0,67
Kc = 1,0
Kc = 1,5
Kc = 2,67
C A B D
<NAZAJ
>NAPREJ24/245