Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Napovedovanje redoks reakcij

Pri obravnavi galvanskih členov smo se naučili, da potekajo spontane reakcije v določeni smeri. Obravnavali smo galvanski člen med cinkovim in bakrovim polčlenom. Cink je lahko v dveh oblikah: v reducirani obliki kot Zn in oksidirani obliki kot Zn2+. Enako velja za baker, reducirana oblika je Cu, oksidirana pa Cu2+. Katere lahko med seboj spontano reagirajo? Poglejmo možnosti:

a
Zn(s) + Cu(s)
$\rightarrow$  
b
Zn(s) + Cu2+(aq)
$\rightarrow$  
c
Zn2+(aq) + Cu2+(aq)
$\rightarrow$ 
d
Zn2+(aq) + Cu(s)
$\rightarrow$

Takoj lahko opazimo, da pri dveh reakcijah ne more priti do izmenjave  elektronov, ne moreta poteči kot redoks reakcija. 

Ti dve reakciji sta označeni s črkama a in c .

Kaj pa drugi dve reakciji?

Drugi dve reakciji pa preverimo z eksperimentom. V eno čašo nalijemo zatopino bakrovega(II) sulfata in vanjo potopimo cinkovo ploščico. V drugo čašo nalijemo raztopino cinkovega(II) sulfata in vanjo potopimo bakreno ploščico. Počakamo nekaj trenutkov in spremembo si lahko pogledamo na animaciji (povlecite drsnik). Animacija nam prikaže reakcijo s submikroskopskimi  delci.


Na podlagi eksperimenta smo ugotovili, da je potekla naslednja reakcija:

Opazili smo, da je do spremembe prišlo le v prvi čaši. Na površini cinkove ploščice je prišlo do izmenjave elektronov med atomi cinka na ploščici in bakrovimi ioni v raztopini:

Zn(s) $\rightarrow$ Zn2+(aq) + 2e
Cu2+(aq) + 2e $\rightarrow$ Cu(s)

<NAZAJ
>NAPREJ149/245