Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Katera trditev je pravilna?

Redoks vrsta: Li   Na   Mg   Zn   Cr   Fe  Sn   Pb   H2   Cu   Ag   Pt

2.

Katera kovina reagira z raztopino nikljevega(II) nitrata?

Redoks vrsta: Li   Na   Al   Mn   Zn   Fe   Ni   Sn   Pb   Cu   Hg   Au

3.

Ali drži, da se od navedenih kovin niti ena ne bo raztopila v razredčeni klorovodikovi kislin? (Cu, Ag, Pt, Au)

Drži. Ne drži.
4.

Ali drži, da je ion Cl reducirana oblika klora?

Drži. Ne drži.
5.

V raztopino bakrovih ionov damo železno ploščico (1), v raztopino srebrovih ionov damo bakreno ploščico (2), v raztopino železovih ionov damo aluminijasto ploščico (3) in v raztopino aluminijevih ionov damo srebrno ploščico (4). V katerem primeru bo prišlo do reakcije?

Redoks vrsta: Li   Na   Al   Mn   Zn   Fe   Ni   Sn   Pb   Cu   Ag   Au 

6.

Zapišite enačbo reakcije za raztapljanje aluminija v klorovodikovi kislini in jo uredite. Reakcijo napišite v neionski obliki.

2 Al (s) + 6 HCl (aq) $\rightarrow$ 2 AlCl3 (aq) + 3 H2 (g)
<NAZAJ
>NAPREJ153/245