Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Za napovedovanje redoks reakcij je potrebna elektrokemijska napetostna vrsta ali krajše redoks vrsta.

Redoks vrsta je zaporedje redoks parov elementov in spojin glede na standardni elektrodni potencial.

V redoks vrsti so na začetku (levo ali zgoraj) boljši REDUCENTI, na koncu (desno ali spodaj) pa boljši OKSIDANTI.

Redoks reakcijo napovemo z redoks vrsto. V njej preverimo položaj obeh raktantov. Tisti reaktant, ki je boljši reducent, mora biti v reducirani obliki (nižje oksidacijsko število). Pri kovinah je to elementarno stanje (Na, K, Zn ...), pri nekovinah pa ionsko stanje (I, Cl,S2−...). Drugi reaktant, ki je boljši oksidant, mora biti v reakciji v oksidirani obliki (višje oksidacijsko število). Pri kovinah je to ionska oblika (Na+, Mg2+...), pri nekovinah pa elementarno stanje (I2, Cl2 ...).

Reakcije med nekovinami

Ali bo potekla reakcija, če klor uvajamo v raztopino kalijevega jodida? Enačba reakcije, za katero še ne vemo, ali poteče, je:

Cl2(g) + KI(aq) $\rightarrow$

Ker še ne vemo, ali bo Cl2 reagiral z ionom K+ ali z ionom I, pogledamo v redoks vrsto za vse tri elemente. Kalij in jod sta pred klorom. Oba sta boljša reducenta od klora. Oba morata biti v reducirani obliki (K in I). V našem primeru je kalij  v obliki K+, zato reakcija ni možna. Reakcija z I pa poteče, ker je klor kot boljši oksidant v oksidirani obliki Cl2.

Urejena enačba reakcije: Cl2(g) + 2KI(aq) $\rightarrow$ 2 KCl (aq) + I2 (aq)
<NAZAJ
>NAPREJ152/245