Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Kaj je elektroliza

Elektroliza je proces, ki poteka z enosmerno napetostjo, ki jo priključimo na elektrodi (katoda in anoda). Elektrodi sta potopljeni v talino ali raztopino, ki prevaja (elektrolit). Z reakcijama oksidacije in redukcije se iz elektrolita izločijo elementi ali spojine. Proces poteka v elektrolitski celici. Poglejmo si tak proces na spodnji animaciji (povlecite drsnik).

Podrobneje razložite dogajanje v elektrolitski celici pri elektrolizi raztopine CuCl2 in dopolnite manjkajočo besedilo. V vodni raztopini so torej hidratirani bakrovi in kloridni ioni. Ko priključimo elektrode na enosmerno napetost, skozi raztopino steče električni tok. Anoda je pozitivno nabita, katoda pa negativno .

Kloridni ioni potujejo na anodo in tam oddajo elektron. Nastane atom klora, ki se poveže s sosednjim atomom klora v molekulo, ki kot plin zapusti raztopino.

Bakrovi ioni potujejo na katodo in tam sprejmejo elektrone. Nastali atomi se vgradijo v kovinsko strukturo elektrode. Zaradi izločanja bakra na elektrodi se ta elektroda odebeli.

Reakcije, ki potekajo na elektrodah (vpišite vrsto reakcije):

ANODA (+): 2Cl(aq) $\rightarrow$ Cl2(g) + 2e    ( oksidacija )
KATODA (−): Cu2+(aq) + 2e$\rightarrow$ Cu(s)   ( redukcija )

Celotna reakcija: CuCl2 (aq) $\rightarrow$ Cl2 (g) + Cu (s) 

<NAZAJ
>NAPREJ156/245