Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
5.

Dve elektrodi, priključeni na baterijo, postavimo v talino CoCl2. Kaj opazimo čez nekaj časa?

6.

Zapišite enačbo reakcije, ki poteče na anodi pri elektrolizi taline NaBr. Označite polariteto elektrode in vrsto reakcije.

ANODA (+): 2Br- (l) $\rightarrow$ Br2 (g) ( oksidacija )
7.

Kako bi dokazali vodik, ki nastaja pri elektrolizi vodne raztopina neke soli?

8.

Kako bi dokazali klor, ki nastaja pri elektrolizi vodne raztopine neke soli?

<NAZAJ
>NAPREJ161/245