Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
9.

Povežite produkte, ki nastanejo pri elektrolizi, z elektrolitom, iz katerega nastanejo.

       NaCl(l)
   Na(l) in Cl2(g)
       KBr(l)
    K(l) in Br2(g)
     NaCl(aq)
   H2(g) in Cl2(g)
     CuI2(aq)
   Cu(s) in l2(aq)
      CuBr2(l)
  Cu(s) in Br2(g)
Število napačnih: 0
10.

Radi bi posrebrili cinkovo ploščico. Na kateri pol baterije moramo priključiti cinkovo ploščico?

11.

Katera enačba predstavlja pravilen zapis reakcije, ki poteka na anodi pri elektrolizi vode.

<NAZAJ
>NAPREJ162/245