Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Elektroliza taline NaCl

V talini NaCl so prosto gibljivi ioni Na+ in Cl. Ko priključimo vir enosmerne napetosti na elektrode, se ioni začnejo gibati proti nasprotno nabitim elektrodam. Da pride na elektrodah tudi do izmenjave elektronov, je potrebna neka napetost, ki jo imenujemo razkrojna napetost.

Kloridni ioni oddajo elektron na anodi:
ANODA (+): 2Cl(l) $\rightarrow$ Cl2(g) + 2e    (oksidacija)  

Natrijevi ioni na elektrodi sprejmejo elektrone:
KATODA (−): 2Na+ (l) + 2e $\rightarrow$ 2Na (l)     ( redukcija )

Celotna enačba: 2NaCl (l) $\rightarrow$ 2Na (l) + Cl2 (g)

Elektroliza raztopine NaCl

Pri elektrolizi vodnih raztopin pogosto nastajata na elektrodah vodik in kisik. V primeru elektrolize raztopine NaCl se na obeh elektrodah izločata plinasti snovi. Kateri?

Na anodi se še vedno izloča klor:
ANODA (+): 2Cl(aq) $\rightarrow$ Cl2(g) + 2e  (oksidacija
Da bi se na katodi izločil natrij, bi potrebovali večjo napetost, zato se prej reducira voda:
KATODA (−): 2H2O(l) + 2e  $\rightarrow$ H2(g) + 2OH(aq)    (redukcija)
Na elektrodah torej nastajata H2 in Cl2, v raztopini pa ostaja NaOH.

Celotno enačbo lahko zapišemo:
2NaCl (aq) + 2H2O (l) $\rightarrow$ H2 (g) + Cl2(g) + 2NaOH (aq)
<NAZAJ
>NAPREJ157/245