Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Elektroliza je proces, ki poteka z enosmerno napetostjo.

Proces poteka v posodi, ki jo imenujemo elektrolitska celica.

Elektrolitska celica je sestavljena iz:

- vira enosmerne napetosti (baterija, pretvornik),
- elektrod (katoda, anoda),
- elektrolita (talina ali raztopina, ki prevaja).

KATODA je negativno nabita, na njej poteka redukcija.

ANODA je pozitivna, na njej poteka oksidacija.

V primeru elektrolize talin binarnih soli se iz taline na elektrodah izločata oba elementa.

Pri elektrolizi vodnih raztopin se na elektrodah lahko izločita vodik in kisik. V primeru natrijevih, kalijevih ... soli pride prej do redukcije vode kot omenjenih ionov, pri tem pa nastane vodik.

KATODA (–): 4H2O(l) + 4e$\rightarrow$ 2H2(g) + 4OH(aq)
Podobno lahko na anodi pride prej do oksidacije vode, tako da nastaja kisik, kot do oksidacije nekaterih anionov (NO3, SO42− ...):

ANODA (+): 6H2O(l) $\rightarrow$ O2(g) + 4H3O+(aq)+ 4e
V omenjenem primeru govorimo o elektrolizi vode:

2H2O(l) $\rightarrow$ 2H2(g) + O2(g)

Primeri nekaterih reakcij, ki potekajo pri elektrolizi talin naslednjih snovi:

2KI(l) $\rightarrow$ 2K(l) + I2(g)

CaCl2(l) $\rightarrow$ Ca(s) + Cl2(g)

2NaCl(l) $\rightarrow$ 2Na(l) + Cl2(g)

2LiBr(l) $\rightarrow$ 2Li(l) + Br2(g)

Primeri nekaterih reakcij, ki potekajo pri elektrolizi raztopin naslednjih snovi:

2KI(aq) + 2H2O(l) $\rightarrow$ H2(g) + I2(aq) + 2KOH(aq)

CaCl2(aq) + 2H2O(l) $\rightarrow$ H2(g) + Cl2(g) + Ca(OH)2(aq)

2NaCl(aq) + 2H2O(l) $\rightarrow$ H2(g) + Cl2(g) + 2NaOH(aq)

CuBr2(aq) $\rightarrow$ Cu(s) + Br2(aq)

 

Elektrolizo uporabljamo tudi za zaščito kovin − galvanizacija.

Elektrolizo uporabljamo tudi za čiščenje kovin, na primer bakra.

<NAZAJ
>NAPREJ159/245