Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Faradayev zakon

Skozi raztopino ali talino elektrolita pri elektrolizi teče električni tok. Ta povzroča na elektrodah kemijske spremembe, na katodi ioni sprejemajo elektrone, na anodi ioni oddajajo elektrone. Več ko je elektronov na voljo v določenem času, več snovi se lahko izloči. Proces je prvi raziskal Michael Faraday. Če želimo, da se iz raztopine srebrovih ionov (Ag+) izloči en atom srebra, potrebujemo en elektron:

Ag+(aq) + e $\rightarrow$ Ag(s)

Ali še vemo iz fizike, kakšen je osnovni naboj, naboj elektrona? Če ste pozabili, poglejte pod gumb.

Enota za naboj je torej amper sekunda (A s) ali tudi coulomb (C). Ali bi zdaj znali izračunati naboj (količino elektrenine), ki je potreben, da se nam izloči 1 mol srebra?

Koliko atomov srebra je v 1 mol srebra?

NA = 6,02 ·10 23

Ko skozi raztopino ali talino preteče 96500 A s, se na elektrodi izloči 1 mol srebra. To velja le za tiste snovi, ki na elektrodi sprejmejo ali oddajo 1 mol elektronov, da nastane 1 mol snovi (Ag+, Na+, K+, Li+ ...).

Za ione, kot so Ca2+, Zn2+, Cu2+, 2H+, 2Cl in drugi, se mora za nastanek 1 mol snovi izmenjati 2 mol elektronov. Skozi raztopino mora steči 2-krat večji naboj (2·96500 A s).

Za ione, kot so Al3+, Fe3+, Au3+ in drugi, se mora za nastanek 1 mol snovi izmenjati 3 mol elektronov. Skozi raztopino mora steči 3-krat večji naboj (3·96500 A s).

$Q=n\cdot z \cdot F$

$Q = I·t$
$Q$ je količina elektrenine [A s]
$I$ je električni tok [A]
$t$ je čas [s]
$n$ je množina snovi [mol]
$z$ je število izmenjanih elektronov za nastanek enega delca snovi
$F$ je Faradayeva konstanta, $F$ = 96500 A s mol−1

<NAZAJ
>NAPREJ164/245