Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Količina izločene snovi pri elektrolizi je sorazmerna količini elektrenine oz. naboju Q (Faradayev zakon):

$Q=I\cdot t = n\cdot z \cdot F$

$Q$ je količina elektrenine [A s]
$I$ je električni tok [A]
$t$ je čas [s]
$n$ je množina snovi [mol]
$z$ je število izmenjanih elektronov za nastanek enega delca snovi
$F$ je Faradayeva konstanta, $F$ = 96500 A s mol−1

Število z je enako naboju iona oz. številu izmenjanih elektronov, da nastane en delec snovi.

Faradayev zakon nam omogoča, da izračunamo količino elektrenine, ki je potrebna, da se nam na elektrodah izloči določena količina snovi oz. nam omogoča, da izračunamo količino izločene snovi, če poznamo količino elektrenine:

$\displaystyle m = \frac{M\cdot I\cdot t}{z\cdot F}$

$\displaystyle N = \frac{N_\textrm{A} \cdot I\cdot t}{z\cdot F}$

$\displaystyle V = \frac{R\cdot T \cdot I\cdot t}{p\cdot z\cdot F}$

1. Katera enačba je pravilna za izračun množinske koncentracije snovi v raztopini, ki nastaja pri elektrolizi?

Povežite število izmenjanih elektronov (z) z ustreznim ionom.

     2H+ → H2
           2
   Fe3+ → Fe
           3
    2O2− → O2
           4
Preveri
<NAZAJ
>NAPREJ167/245