Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
6.

Skozi raztopino cinkovega(II) sulfata teče tok 3,00 A 492 sekund. Kolikšna masa cinka se izloči na katodi?

7.

Koliko gramov magnezija lahko z elektrolizo izločimo iz taline magnezijevega klorida, če imamo na voljo električni tok 13,4 A in čas 6 ur?

8.

Koliko časa mora skozi raztopino cinkovega(II) sulfata teči tok 4,00 A, da se na katodi izloči 500 mg cinka?

9.

Pri elektrolizi vode na elektrodah nastajata vodik in kisik. Povežite prostornini plina, ki nastane pri 25 °C in tlaku 100 kPa, z ustreznima plinoma.

          O2
         1,15 L
           H2
       2,30 L
Število napačnih: 0
10.

Izračunajte prostornino kisika, ki je nastala pri elektrolizi vodne raztopine NaOH na anodi, če je skozi raztopino tekel eno uro tok 2,5 A. Prostornino kisika pa smo izmerili pri temperaturi 18 °C in tlaku 99 kPa.

<NAZAJ
>NAPREJ169/245