Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Računanje mase izločene snovi

V enačbi: $I\cdot t = n\cdot z\cdot F$, Faradayev zakon, nastopa količina snovi v obliki množine. Množina je povezana z drugimi veličinami: z maso snovi, številom delcev snovi, prostornino izločene snovi, množinsko koncentracijo raztopljene snovi. Zgornjo enačbo lahko uporabimo za izračun vseh teh veličin določenih produktov pri elektrolizi.

1. Katere enačbe predstavljajo pravilno zvezo med množino in ostalimi veličinami?

Poglejmo primer. Zanima nas, koliko gramov kalija se bo izločilo pri elektrolizi taline kalijevega bromida, če teče skozi talino eno uro električni tok 2,50 A?

Podatki: I = 2,50 A; t = 1 h = 3600 s

Reakcija na katodi: K+(l) + 1e– $\rightarrow$ K(l)      z = 1

Enačba:  $I\cdot t = n\cdot z\cdot F$;  in   $\displaystyle n = \frac{m}{M}$

$\displaystyle I\cdot t = \frac{m}{M}\cdot z\cdot F$

Izpostavili bomo maso, ker nas zanima masa kalija:

$\displaystyle m = \frac{I\cdot t\cdot M}{z\cdot F} = \frac{\rm{2,50  A}\cdot \rm{3600  s}\cdot \rm{39,1  g}\cdot \rm{mol^{-1}}}{1\cdot \rm{96500  A}\cdot s\cdot \rm{mol^{-1}}} = \rm{3,65  g}$

Odgovor: Po eni uri se iz taline izloči 3,65 g kaliija.

2. Koliko gramov bakra se bo izločilo iz raztopine, če skozi raztopino teče štiri ure električni tok 5,0 A?

3. Povežite naboj, ki mora steči skozi elektrolit, z 1 mol snovi, ki se izloči pri elektrolizi s tem nabojem.

        1 mol Al
     289500 A s
     1 mol Cu
     193000 A s
      1 mol O2
     386000 A s
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ165/245