Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Indikatorji so snovi, s katerimi lahko ugotavljamo, ali je neka vodna raztopina snovi kisla, bazična ali nevtralna. Poznamo naravne indikatorje, ki jih vsebujejo nekatere rastline, na primer indikator iz ekstrakta rdečega zelja, ki vsebuje velike količine različnih barvil, ki jih imenujemo antociani. Ta barvila so v vodi topna in se v zelo kislih vodnih raztopinah obarvajo rdeče, v nevtralnih vijoličasto in v zelo bazičnih vodnih raztopinah zeleno rumeno.
Med najbolj znane in uporabljane naravne indikatorje prištevamo tudi indikator lakmus. Za ugotavljanje kislosti vodne raztopine moramo uporabiti moder lakmusov papir, saj se v njej obarva rdeče. Za ugotavljanje bazičnosti vodne raztopine moramo uporabiti rdeč lakmusov papir, saj se v njej obarva modro. Za ugotavljanje nevtralnosti vodne raztopine uporabimo moder in rdeč lakmusov papir, saj se barva uporabljenega lakmusovega papirja v nobenem primeru ne spremeni.

Ali poznate indikator iz ekstrakta rdečega zelja?

Snov, ki jo lahko uporabimo kot pokazatelj kislosti ali bazičnosti raztopin, je rdeče zelje , ki vsebuje velike količine različnih barvil, ki jih imenujemo antociani . Ti so v vodi topni in se v zelo kislih vodnih raztopinah obarvajo rdeče, v nevtralnih vijoličasto in v zelo bazičnih vodnih raztopinah zeleno rumeno.

Kaj smo se naučili o uporabi lakmusovega indikatorja?

Dopolni tabelo z ustreznimi besedami tako, da bodo trditve o uporabi lakmusovega indikatorja pravilne.

Preiskovana
raztopina snovi
Uporabljen
indikator

Barva indikatorja po
ugotavljanju kislosti oz. bazičnosti raztopine
Moder
lakmusov papir
Rdeča
Rdeč
lakmusov papir
Modra
Moder in rdeč lakmusov papir

se ne spremeni

<NAZAJ
>NAPREJ224/264