Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Kisline in baze - naloge

V tej enoti boste ponovili:
- da so v vodnih raztopinah oksonijevi ioni nosilci kislih lastnosti in hidroksidni ioni nosilci bazičnih lastnosti,
- zapis kemijskih formul osnovnih kislin in baz,
- izračun masnega deleža topljenca v raztopini in ga izrazili v odstotkih,
- pojme raztopina, topnost snovi, koncentracija.

Če držimo moder lakmusov papir nad steklenico s koncentrirano klorovodikovo kislino, se lakmusov papir obarva rdeče .

Molekule plina vodikovega klorida, ki izhajajo iz steklenice, se na vlažnem lakmusovem papirju raztopijo v vodi. Nastanejo ioni H3O+.

Vodne raztopine so kisle zaradi prisotnosti ionov H3O+ ali oksonijevih ionov. Kisle raztopine obarvajo moder lakmusov papir rdeče .

Če nad steklenico s koncentrirano raztopino amonijaka držimo navlažen rdeč lakmusov papir, se lakmusov papir obarva modro. Molekule plina amonijaka, ki izhajajo iz steklenice, se na vlažnem lakmusovem papirju raztopijo v vodi. Nastanejo ioni OH.

Vodne raztopine so bazične zaradi prisotnosti ionov OH ali hidroksidnih ionov. Bazične raztopine obarvajo rdeč lakmusov papir modro .

Izberite pravilno trditev.

<NAZAJ
>NAPREJ254/264