Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Reaktanti in produkti

V tej enoti boste spoznali primere kemijskih reakcij in snovi, ki sodelujejo v njih. Te snovi boste znali opredeliti kot reaktante ali produkte, obenem pa boste utrdili zapis imen snovi ter njihovih simbolov oziroma formul. Znali boste opredeliti smer kemijske reakcije.

V prejšnji enoti ste spoznali nekatere značilne spremembe, po katerih lahko prepoznamo kemijske reakcije. Prav gotovo poznate mnogo kemijskih reakcij. Nekatere kemijske reakcije potečejo v trenutku, nekatere pa so zelo počasne.

Rjavenje železa je kemijska reakcija, ki poteka počasi. Železo se na vlažnem zraku počasi pretvori v rjo. Če pustimo železni predmet zunaj (na vlažnem zraku), rje po eni uri še ne bomo opazili. Po nekaj dneh na dežju pa se bodo na železnem predmetu pokazali rdečerjave pikice − znaki rjavenja.

Rja, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>·xH<sub>2</sub>O
Iz formule rje lahko sklepamo, da sta za rjavenje železa (simbol Fe) potrebna kisik (formula kisika je O2) in voda (formula vode je H2O).

Ponovitev

Preverite, ali poznate nekatere vsakdanje kemijske reakcije, ki potekajo v našem okolju. Dopolnite besedilo.

Grozdni sok se ob ustreznih pogojih pretvori v vino, to pretvorbo imenujemo alkoholno vrenje .

V zemeljskem plinu je pretežno metan (njegova formula je CH4). Reakcijo metana s kisikom imenujemo gorenje .

V zelenih rastlinah poteka zelo pomembna reakcija, pri kateri nastane tudi kisik. To reakcijo imenujemo fotosinteza .

Kemijska reakcija

Katera sprememba je kemijska reakcija?

<NAZAJ
>NAPREJ102/264