Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Elementi − naloge

V tej učni enoti boste z reševanjem nalog obnovili znanje o elementih v periodnem sistemu. Če pravilnega odgovora pri katerem od vprašanj ne razumete, preverite vsebino prejšnjih učnih enot.

Ponovitev

Katere delce, ki sestavljajo atom, najdemo v elektronskem oblaku?

Po katerih lastnostih razporedimo elemente v periodnem sistemu?

Dušik ima v jedru 7 protonov. Kateri element bo v periodnem sistemu za dušikom?

Katera skupina oznak za delce v atomu je pravilna?

Izberite odgovor, kjer so elementi zapisani v enakem vrstnem redu, kot si sledijo v periodi v periodnem sistemu.

Rastline gnojimo z dušikovimi spojinami, da bi bolje uspevale. Kako imenujemo skupino spojin z dušikom, ki jih uporabljamo za gnojenje?

<NAZAJ
>NAPREJ198/264