Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Snovi

V učni enoti boste spoznali osnovne gradnike snovi, agregatna stanja snovi, čiste snovi in zmesi ter elemente in spojine.

Ponovitev

Kemija je naravoslovna veda, ki proučuje sestavo snovi, njihove lastnosti in spremembe. Snov pa je vse, kar ima maso in prostornino. Maso in prostornino lahko izmerimo.

Pri predmetu Naravoslovje ste si ogledali film Izhlapevanje broma (tekoči brom in hlapi so strupeni, zato tega eksperimenta v šoli ne delamo). Pri sobni temperaturi je brom tekočina.
Iz nje izhajajo rdečkasti hlapi broma, ki se širijo po prostornini valja. Prostornina valja na začetku ni enakomerno obarvana, čez čas pa se celotna prostornina valja obarva enakomerno rdečerjavo. Brom je sestavljen iz delcev, ki izhajajo iz tekočega broma in se gibljejo v prostornini valja.

Tudi zrak in dim sta sestavljena iz drobnih delcev, ki se nenehno gibljejo.

Take pojave lahko razložimo s teorijo o gibanju delcev.

 

Vse snovi so iz delcev, ki se nenehno gibljejo. Delci se pri višji temperaturi gibljejo hitreje kot pri nižji. Lažji delci se pri isti temperaturi gibljejo hitreje kot težji.

Animacija prikazuje gibanje delcev v odvisnosti od temperature.

Animacija prikazuje gibanje delcev v odvisnosti od mase. Beli krogi predstavljajo delce z večjo maso, rdeči pa delce z manjšo maso.

<NAZAJ
>NAPREJ10/264